Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Hotelarza

   Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Hotelarza zostało utworzone w 2016 roku, z inicjatywy 27 nauczycieli i pracowników administracji zatrudnionych obecnie w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem, którzy na przestrzeni lat ukończyli tą szkołę.

   Głównymi celami Stowarzyszenia jest stworzenie możliwości integracji Absolwentów i Sympatyków Hotelarza, kultywowanie tradycji szkoły, pamięci o jej patronie, a także wspomaganie rozwoju szkoły poprzez promocję i wspieranie utalentowanych uczniów.

   Najważniejszym zadaniem, jakie nas czeka w 2016 roku, będzie organizacja, wraz z Dyrekcją Hotelarza, Jubileuszu 50-lecia przeniesienia szkoły do budynku przy ulicy Partyzantów 1/5 oraz 45-lecia nadania nazwy Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych.

   Zapraszamy wszystkich Absolwentów oraz osoby w jakikolwiek sposób związane z Hotelarzem do wstąpienia do grona Członków naszego Stowarzyszenia.