ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU

Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Hotelarza

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Hotelarza

zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

odbędzie się dnia 16 kwietnia o godz. 15.00 – w pierwszym terminie

w przypadku braku wymaganego kworum 16 kwietnia o godz. 15.15 – w drugim terminie

w auli Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych

ul. Partyzantów 1/5, Zakopane

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Stwierdzenie ważności zwołanego Walnego Zebrania Członków i zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2018
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018.
 9. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania

Zarząd Stowarzyszenia