Rozstrzygnięcie Konkursu

 

W dniu 15 maja nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "Dawny Hotelarz we wspomnieniach Absolwentów".

Komisja Konkursowa przyznała dwie nagrody uczennicom z klasy 1E biorącym udział w Konkursie.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Hotelarza, po podjęciu uchwały, wręczył absolwentom kończącym naukę w szkole w 2018 roku nagrody - bony do księgarni Empik o wartości 100  zł.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU

Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Hotelarza

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Hotelarza

zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

odbędzie się dnia 9 kwietnia o godz. 15.00 – w pierwszym terminie

w przypadku braku wymaganego kworum 9 kwietnia o godz. 15.15 – w drugim terminie

w auli Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych

ul. Partyzantów 1/5, Zakopane

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW HOTELARZA

ogłasza KONKURS HISTORYCZNO – LITERACKI

„Dawny Hotelarz we wspomnieniach Absolwentów”

Spotkanie z absolwentką Hanką Wójciak

 

W dniu 4 grudnia 2017 r. miło miejsce spotkanie młodzieży ZSHT z Hanką Wójciak, absolwentką Liceum Profilowanego (2003-2006).