ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU

Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Hotelarza

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Hotelarza

zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

odbędzie się dnia 15 września o godz. 17.15 – w pierwszym terminie

w przypadku braku wymaganego kworum 15 września o godz. 17.30 – w drugim terminie

w auli Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych

 1. Partyzantów 1/5, Zakopane

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Stwierdzenie ważności zwołanego Walnego Zebrania Członków i zdolności do podejmowania uchwał
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.
 8. Wybór nowych władz Stowarzyszenia
 9. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania

Zarząd Stowarzyszenia