Zarząd

 

Małgorzata Michalska - Prezes Zarządu

Paweł Ślusarczyk - Wiceprezes

Bernadetta Bobak - Sekretarz

Danuta Larkowska - Skrabnik

 

Komisja Rewizyjna

Magdalena Kamińska

Katarzyna Hulko

Leszek Lesisz