Jubileusz 50 lat przy ul. Partyzantów

4 listopada 2016 - spotkanie w szkole